Wij verzorgen uitvaarten in de omgeving van Amsterdam, Almere, Diemen en Zaanstad.
Dag & nacht bereikbaar op meldnummer 06-575 44 185


Overlijden
Of een sterfgeval nu totaal onverwacht komt, of na afloop van een langdurig ziekbed, het is altijd een ingrijpende gebeurtenis. En niet alleen emotioneel. Praktisch gezien moet er veel geregeld worden, wordt het een begrafenis of crematie? Kiest u voor een intieme uitvaart of juist een grote plechtigheid? En hoe zit het met de afhandeling van de financiën? Allemaal vragen die na een overlijden beantwoord moeten worden.
Lees verder ....

Begraven
Een begrafenis mag niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden. Uitstel wordt soms aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer naaste familie uit het buitenland moet komen. Deze toestemming verleent de burgemeester. In uitzonderlijke gevallen, zoals een uitbraak van een besmettelijke ziekte, kan deze periode ook verkort worden, mits de Officier van Justitie dit goedkeurt.
Lees verder ...

Cremeren
Steeds vaker kiest men voor een crematie in plaats van een begrafenis. Cremeren is afgeleid van het Latijnse cremare en betekent verbranden. Bij een crematie wordt het lichaam van een overledene op een zeer hoge temperatuur in een crematieoven verbrand, of beter gezegd verast.
Sinds 2002 kiezen meer mensen voor een crematie dan voor een begrafenis. Nu bestaan ongeveer zestig procent van de uitvaarten uit crematies. Waarom steeds meer mensen kiezen voor een crematie is om diverse redenen. Deels heeft dat te maken met een afnemende weerstand vanuit kerken die sinds de jaren zestig de keuze voor cremeren of begraven meer en meer overlaten aan de gelovige zelf.
Lees verder ...

Verlies van een kind
Je kind verliezen...
Het is de nachtmerrie van elke ouder. Met het verlies van je kind verlies je een stuk van jezelf. Het verdriet en het verwerken hiervan neemt de rest van je leven in beslag.
De uitvaart van een kindje is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van ouders, broertjes, zusjes en grootouders. Er breekt een periode aan waarin veel beslissingen genomen moeten worden, zoals het regelen van de uitvaart.
Met onze persoonlijke ondersteuning en begeleiding, kunnen wij u helpen een afscheid te verzorgen op een manier die bij uw kind en het gezin past.
Lees verder ...