Wij verzorgen uitvaarten in de omgeving van Amsterdam, Almere, Diemen en Zaanstad.
Dag & nacht bereikbaar op meldnummer 06-575 44 185


Overlijden
Of een sterfgeval nu totaal onverwacht komt, of na afloop van een langdurig ziekbed, het is altijd een ingrijpende gebeurtenis. En niet alleen emotioneel. Praktisch gezien moet er veel geregeld worden, wordt het een begrafenis of crematie? Kiest u voor een intieme uitvaart of juist een grote plechtigheid? En hoe zit het met de afhandeling van de financiën? Allemaal vragen die na een overlijden aan bod komen.

1. Huisarts inlichten
Wanneer iemand overlijdt, dient een arts het overlijden vast te stellen. Dit gebeurt door de huisarts, of de dienstdoende arts in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Op dit moment kunt u DVA Uitvaartzorg al inschakelen. De arts geeft een overlijdensverklaring af.
De arts zal bij verdachte omstandigheden en suïcide de Officier van Justitie waarschuwen. Pas als de Officier van Justitie daarna toestemming geeft, mag de overledene opgebaard en vervoerd worden.

2. Uitvaart regelen
Indien de overledene over een kapitaal uitvaartverzekering beschikt, of familie de uitvaart zelf wilt betalen, kan een uitvaartverzorger naar keuze worden ingeschakeld. Is er een natura uitvaartverzekering afgesloten, dan is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij een uitvaartverzorger aanwijst. Heeft u een duidelijke voorkeur voor een uitvaartverzorger, dan kunt u met deze altijd eerst overleggen welke mogelijkheden er op basis van de afgesloten polis zijn. DVA Uitvaartzorg werkt onafhankelijk en voor iedereen.

3. Akte van overlijden
Het overlijden dient te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De gemeente stelt een akte van overlijden op, waarvan een uittreksel wordt afgegeven. Deze akte wordt ook wel de verklaring van overlijden genoemd.
Doorgaans doet de uitvaartverzorger de aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook zelf doen. Een uittreksel is nodig om formele zaken te kunnen regelen. Anders kan er geen kopie van het testament worden verstrekt, kan er geen opgave vanuit het Centraal Testamenten Register worden gegeven, kan bijvoorbeeld de huur niet worden opgezegd of een uitkering vanuit een levensverzekering worden aangevraagd.

4. Het verlof tot begraven of cremeren
Na het vaststellen van het overlijden zal de arts de A-verklaring en de B-verklaring afgeven. Op de A-verklaring staan naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Dit formulier is voor iedereen ter inzage. Op de B-verklaring staat de doodsoorzaak vermeld. Deze wordt in gesloten envelop aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand gegeven waarna deze de envelop doorstuurt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met de A- en B-verklaringen van het aangifteformulier krijgt de uitvaartondernemer het verlof tot begraven of cremeren. Zonder dit document kan er geen begrafenis of crematie plaatsvinden.